SKF UNIA IŁÓW

Klubu Sportowego STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ UNIA IŁÓW
zaktualizowany dnia 17.04.2024

 • ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady Klubu Sportowego SKF UNIA IŁÓW oraz prawa i obowiązki jego członków uczestników i zawodników.
 2. Aby zostać zawodnikiem Klubu należy wypełnić deklarację członkowską, w przypadku osób niepełnoletnich deklarację członkowską wypełnia Rodzic / Opiekun prawny, który staje członkiem uczestnikiem, a jego dziecko zawodnikiem.
 3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Aby uczestniczyć w zajęciach Klubu Sportowego SKF UNIA IŁÓW, zawodnik nie może posiadać stwierdzonych przeciwskazań zdrowotnych i orzeczeń lekarskich do udziału w zajęciach sportowych. W przypadku udziału w zawodach, turniejach lub rozgrywkach ligowych zawodnik winien posiadać aktualne badania lekarskie, jeżeli jest to wymagane przez organizatora rozgrywek lub wynika z innych przepisów.
 5. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz, zawody lub turniej jako reprezentant SKF UNIA IŁÓW, zobowiązuje się być obecnym na zawodach i godnie go reprezentować na zawodach sportowych, jak i poza nimi.
 6. Nieobecność zawodnika, bez poinformowania trenera będzie traktowane jako lekceważące podejście do swoich obowiązków.
 7. Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy, jak również w ramach zwiększenia rywalizacji zrezygnować z najsłabszych zawodników. Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika
  w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników)/zawodników w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.
 11. Rodzice/Opiekunowie prawni szanują decyzje Władz Klubu, Koordynatorów, a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych decyzjach.
 12. Rodzice/Opiekunowie prawni zawodników są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 11 miesięcy w roku. Składki członkowskie są opłacane z góry, do 15 dnia każdego miesiąca. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zawodnika na trening w związku z nieopłaconymi składkami.

     12.a W Sekcji Badmintona Rodzice/Opiekunowie prawni zawodników są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 10 miesięcy w roku, w terminie i z zastrzeżeniem jak w punkcie 12.

 1. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym SKF UNIA IŁÓW, Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji pisemnie na adres mailowy Klubu
  lub z zachowaniem formy pisemnej bezpośrednio do Trenera.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia zawodnikom oraz wyrażają zgodę na umieszczanie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu /zdjęciach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami SKF UNIA IŁÓW.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane filmy z udziałem zawodników oraz wyrażają zgodę na umieszczanie wizerunku Dziecka utrwalonego w materiale filmowym w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami SKF UNIA IŁÓW.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez zawodnika w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.
 5. Rodzice/Opiekunowie prawni powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie zajęć i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną/zawodnikiem spoza boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie/zawodnikowi. Rodzice wspierają, zachęcają do podnoszenia wyników sportowych, ale nie instruują.
 6. Rodzice /Opiekunowie prawni nie będą uczestniczyć w odprawach przed meczami (zawodami) i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną/zawodnikiem.
 7. W trakcie zawodów Rodzice/Opiekunowie prawni przebywają na trybunach, zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich Dzieci/zawodników jak i innych Rodziców/członków uczestników.
 8. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci/zawodników na treningach i meczach, zawodach, turniejach lub zgrupowaniach.
 9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się pozostawać w kontakcie telefonicznym podanym w Deklaracji Członkowskiej na czas pozostawienia Dziecka/zawodnika na treningu, meczu, turnieju lub zawodach w razie konieczności takiego kontaktu.
 10. Rodzice/Opiekunowie prawni akceptują zasady obowiązujące w Klubie poprzez złożenie w pisemnej formie Deklaracji Członkowskiej. 

  PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 1. Godnie reprezentować barwy SKF UNIA IŁÓW na treningach, meczach (zawodach) jak i w życiu codziennym.
 2. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, sędziów i rywali.
 3. Dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać po sobie żadnych śmieci: pustych butelek, puszek, odpadów po owocach, itp.
 4. Wykonywać polecenia Trenera oraz innych Pracowników SKF UNIA IŁÓW.
 5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać Trenerowi.
 6. Dbać o sprzęt treningowy.
 7. Zawodnik, który chce wziąć udział w testach w innym klubie musi uzyskać zgodę SKF UNIA IŁÓW. Jeżeli zawodnik weźmie udział w testach lub treningach w innym klubie bez zgody SKF UNIA IŁÓW może zostać zawieszony przez SKF UNIA IŁÓW na okres do 6 miesięcy. Zawodnikowi od decyzji SKF UNIA IŁÓW przysługuje możliwość odwołania się do Związku odpowiedzialnego za daną dyscyplinę.
 8. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z opłacania składki członkowskiej.

Zarząd SKF UNIA IŁÓW

 

RACHUNEK BANKOWY SKF UNIA IŁÓW

Bank Spółdzielczy w Iłowie
Nr rachunku: 57 9010 0006 0000 2583 2000 0010

© 2024 SKF Unia Iłów
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.